Có 18 kết quả


Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 2B

Can 10lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch Bicarbonate đậm đặc dùng cho Thẩm phân máu B1

Can 10 lít dd thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B (Bicarbonat)

Can nhựa 10l dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo-2Ac

Can 10 lít

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 1Ac

Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 2A

Can 10 lít dung dịch thẩm phân

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 3A

Can 10 lít dd thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A (acid)

Can nhựa 10 l

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc Bidiheamo 1A

Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc CAPD 4, 25GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc CAPD 1,5GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc CAPD 2,5GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

HealthFamily.co

Là công cụ miễn phí quản lý tủ thuốc gia đình, quản lý hồ sơ bệnh án, theo dõi sức khỏe cho các thành viên gia đình và thông tin bác sĩ...

Chia sẻ mạng xã hội

Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất làm việc theo mô hình Balance score card
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGỌC CHÂU

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGỌC CHÂU

26 Lê Quang Định, p.14 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh
NTTN Mai Hương

NTTN Mai Hương

Xóm gạch Mỹ Đình Quận Nam Từ Liêm HÀ NỘI
NHÀ THUỐC HẠNH HÒA  - SỐ

NHÀ THUỐC HẠNH HÒA - SỐ

378 T H Đạo , P 4 Thành Phố Mỹ Tho TIỀN GIANG

Danh sách thuốc biệt dược Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Danh sách thuốc biệt dược Dung dịch thẩm phân phúc mạc By Danh sách các thuốc Dung dịch thẩm phân phúc mạc thông tin thuốc hạn sử dụng thuốc số đăng ký dược tính, đối tượng sử dụng thuốc, tác dụng phụ, công ty dược phẩm 5 sao trên 5413user reviews