Có 18 kết quả


Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 2B

Can 10lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch Bicarbonate đậm đặc dùng cho Thẩm phân máu B1

Can 10 lít dd thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Bidihaemo-2Ac

Can 10 lít

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B (Bicarbonat)

Can nhựa 10l dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 1Ac

Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidihaemo 3A

Can 10 lít dd thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Bidihaemo 2A

Can 10 lít dung dịch thẩm phân

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A (acid)

Can nhựa 10 l

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Túi nhựa 2l; 2;5l; 5l

Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd

Thuốc Bidiheamo 1A

Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Thuốc CAPD 4, 25GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc CAPD 2,5GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

Thuốc CAPD 1,5GLU

Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa

Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội

HealthFamily.co

Là công cụ miễn phí quản lý tủ thuốc gia đình, quản lý hồ sơ bệnh án, theo dõi sức khỏe cho các thành viên gia đình và thông tin bác sĩ...

Chia sẻ mạng xã hội

Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất làm việc theo mô hình Balance score card
NT Hồng Năm

NT Hồng Năm

18 Hẻm C8, đường Cộng Hoà, Phường 13 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Tư Nhân Hồng Tiên

Nhà Thuốc Tư Nhân Hồng Tiên

34, Trần Đại Nghĩa P. Tân Tạo A Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh
NHÀ THUỐC HỒ THỊ THANH TRANG

NHÀ THUỐC HỒ THỊ THANH TRANG

43 Nguyễn Phan Vinh Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Danh sách thuốc biệt dược Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Danh sách thuốc biệt dược Dung dịch thẩm phân phúc mạc By Danh sách các thuốc Dung dịch thẩm phân phúc mạc thông tin thuốc hạn sử dụng thuốc số đăng ký dược tính, đối tượng sử dụng thuốc, tác dụng phụ, công ty dược phẩm 5 sao trên 6930user reviews