Có 16 kết quả


Thuốc Nanggelatin rỗng số 1

Thùng 100000 nang

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO)

Thuốc Hyaluronidase for Injection

Hộp 5 lọ + 5 ống nước cất

Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company

Thuốc Nanggelatin rỗng số 0

Thùng 100000 nang

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO)

Thuốc Dextran 70

Chai 500ml

Changchun Global Trust Pharmaceutical Co., Ltd

Thuốc Dilu Tab (nguyên liệu)

Bao 1kg, 50kg nguyên liệu

Công ty cổ phần Dược DANAPHA

Thuốc Infukoll HES

Chai 250ml; 500ml

Serum-Werk Bernburg A.G

Thuốc Human Albumin 20% Biotest

Hộp 1 lọ 50ml

Biotest Pharma GmbH

Thuốc DHLLD Injection

Hộp 10 lọ

Dae Han New Pharm Co., Ltd

Thuốc Human Albumin 250g/l Baxter

Hộp 1 chai 50ml, 100ml

Baxter AG

Thuốc Vabiotech-Albumin 20%

Hộp 1 lọ 50ml

Green Cross Corporation

Thuốc Zenalb 20

Hộp 1 chai 50ml

BPL BiProducts Laboratory

Thuốc Human Albumin 200g/l Baxter

Hộp 1 chai 50ml, 100ml

Baxter AG

Thuốc Cealb

Hộp 1 lọ 50ml

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Thuốc Bicea-Q Injection

Hộp 10 lọ

Kwang Dong Pharm Co., Ltd

Thuốc Biseko

Chai 50ml; 250ml; 500ml

Biotest Pharma GmbH

Thuốc Albutein

Hộp 1 Lọ 50ml; 100ml

Alpha Therapeutic Corp

HealthFamily.co

Là công cụ miễn phí quản lý tủ thuốc gia đình, quản lý hồ sơ bệnh án, theo dõi sức khỏe cho các thành viên gia đình và thông tin bác sĩ...

Chia sẻ mạng xã hội

Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất làm việc theo mô hình Balance score card
NT Lê Thị Bích

NT Lê Thị Bích

Thọ Xuân - Thanh Hóa Huyện Thọ Xuân THANH HÓA
Nhà Thuốc Linh Đan

Nhà Thuốc Linh Đan

172 Đại Từ Quận Hoàng Mai HÀ NỘI
NT Lê Thị Thục

NT Lê Thị Thục

393 Đông Thọ, Bà Triệu Thành Phố Thanh Hóa THANH HÓA

Danh sách thuốc biệt dược Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử

Danh sách thuốc biệt dược Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử By Danh sách các thuốc Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử thông tin thuốc hạn sử dụng thuốc số đăng ký dược tính, đối tượng sử dụng thuốc, tác dụng phụ, công ty dược phẩm 5 sao trên 1568user reviews