Emla

Thành phần
Thành phần : Lidocaine, Prilocaine

HealthFamily.co

Là công cụ miễn phí quản lý tủ thuốc gia đình, quản lý hồ sơ bệnh án, theo dõi sức khỏe cho các thành viên gia đình và thông tin bác sĩ...Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất làm việc theo mô hình Balance score card
HIỆU THUỐC TÂY TRUNG NGUYÊN

HIỆU THUỐC TÂY TRUNG NGUYÊN

ql13 khu phố 6, Thị Trấn Chơn Thành Huyện Bình Long Thị Xã Bình Long BÌNH PHƯỚC
NHÀ THUỐC 37 - TÂN PHÚ

NHÀ THUỐC 37 - TÂN PHÚ

29/2 ĐỘC LẬP Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh
NHÀ THUỐC GIA LINH - TÂN PHÚ

NHÀ THUỐC GIA LINH - TÂN PHÚ

297 Thạch Lam , P.Phú Thạnh Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

Thuốc drug medicine Emla-AstraZeneca A.B

Thuốc  drug medicine Emla-AstraZeneca A.B By
Thành phần
5 sao trên 3208user reviews